بنزین‌خواری در جاده‌ها!

بنزین‌خواری در جاده‌ها!

مصرف بنزین روزانه دارد ماه به ماه رکورد می‌زند، البته که پیک سفرهای نوروزی همواره باعث بالا رفتن مصرف روزانه بنزین می‌شده است و سبد تک‌محصولی سوخت در ایران هم دلیل دیگری بر بالا بودن مصرف بنزین است و شاید مهم‌تر از همه این موارد غیراستاندارد بودن خودروهای داخلی است که گاه مصرف بنزین را تا پنج برابر بالاتر می‌برد.

رکوردزنی بنزین
در روز شنبه یازدهم فروردین ماه ۱۳۰میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این عدد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته  (11فروردین۱۴۰۲) با 110.1میلیون لیتر، ۱۸‌درصد افزایش یافته است.

افزایش مصرف بنزین
به‌طور میانگین از یکم تا یازدهم فروردین ۱۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه پارسال معادل 6.2درصد افزایش یافته است.

مصرف 5برابری داخلی‌ها
خودرو‌های خارجی درهر۱۰۰کیلومتر 2.5لیتر وخودرو‌های ایرانی۱۰تا۱۲لیتر مصرف دارند؛ بنابراین، برای رفع ناترازی بنزین نیاز به کاهش سرانه مصرف بنزین داریم.

اسقاطی‌های بنزین‌خوار
نگاهی به تاریخچه مصرف بنزین نشان می‌دهد که علاوه بر مصرف بالای سوخت خودرو‌های جدید، به دلیل عدم اسقاط خودرو‌های فرسوده، مصیبت مصرف بنزین روز به روز بیشتر می‌شود.

مصرف سوخت 2برابر شد
افزایش تعداد خودروها هم دلیل دیگری است، نکته قابل توجه آن‌که در سال ۱۳۹۰ میزان مصرف روزانه بنزین بین ۵۷ تا ۵۹ میلیون لیتر در روز بود؛ یعنی در 12سال مصرف این سوخت بیش از دو برابر شده است.