نجات  سرجوخه پیکاسو!

نجات سرجوخه پیکاسو!

شب سیزدهم فوریه1945یکی ازسنگین‌ترین عملیات‌های بمباران هوایی تاریخ در درسدن آلمان اتفاق افتاد. درسدن اهمیت استراتژیکی نداشت اما متفقین می‌خواستند صنایع این شهر را که برای ارتش نازی تجهیزات جنگی می‌ساختند از بین ببرند.

دلیل بمباران هر چه بود، باعث شد بخش قدیمی شهر و بناهای باشکوهی مانند تسوینگر و آلبرتینوم کاملا ویران شوند. در گالری هنر درسدن صدها اثر هنری گرانبها وجود داشت که سرنوشت آنها پس از بمباران نامعلوم بود و اگر از بین می‌رفتند احتمالا مسیر تاریخ معاصر نقاشی کاملا تغییر می‌کرد. «هفت روز» یک گزارش روایی جذاب از پیدا کردن و نجات این شاهکارهای هنری است. لیانید والینسکی، نویسنده‌ هفت روز، یکی از نفرات گروهان ارتش شوروی بود که در جریان پیشروی‌های ارتش سرخ وارد شهر درسدن شدند. او پیش از جنگ مهم‌ترین نقاش شهر کی‌یف بود و به سبب حرفه‌اش از گنجینه‌ هنری درسدن اطلاع کامل داشت و همراه با عده‌ای دیگر از نفرات گروهان به جست‌وجوی تابلوهای گرانبهای مفقودشده مشغول شد. این گروه توانستند تعداد زیادی از آثاری را که نازی‌ها در محل‌های نامناسبی روی هم تلنبار کرده و قصد از بین بردن‌شان را داشتند، نجات دهند. تابلوهای نجات‌داده‌شده برای مرمت به مسکو و سن‌پترزبورگ فرستاده شدند و سال‌ها بعد، پس از بازسازی گالری درسدن، به این شهر، که حالا جزئی از آلمان شرقی شده بود، بازگردانده شدند.

نویسنده: لیانید والینسکی
مترجم: رضا رضایی 
نشر: فنجان
سال انتشار: 1398