اوقات شرعی

اوقات شرعی

اذان ظهر: ۱۲:08 
غروب آفتاب: ۱۸:27
اذان مغرب: ۱۸:45
نیمه‌شب شرعی: ۲۳:25
اذان صبح فردا: ۰۴:22
طلوع خورشید: 05:48