هشدار درباره خرید و فروش مجوز طرح ترافیك

هشدار درباره خرید و فروش مجوز طرح ترافیك

مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیك نسبت به خرید و فروش مجوز طرح ترافیك هشدار داد.
به گزارش تسنیم، عمار سعیدیان‌فر گفت: هرگونه خرید و فروش مجوز طرح ترافیك ممنوع است و فعالیت سایت‌هایی كه این موضوع را تبلیغ می‌كنند، غیرقانونی و راهی برای كلاهبرداری از مردم است.
وی تأكید كرد: در دریافت مجوزطرح ترافیك امتیازی وجود ندارد وعموم شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه تهران من و ثبت‌نام، نسبت به دریافت مجوز طرح ترافیك اقدام كنند.
مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیك همچنین درباره فروش مجوز طرح ترافیك توسط برخی افراد در نقاط ورودی محدوده طرح ترافیك نیز گفت: افرادی كه به این شیوه طرح ترافیك می‌فروشند، پلاك خودروی شهروندان را در سامانه تهران من وارد می‌كنند و با دریافت پول اضافی از مردم برایشان مجوز ورود دریافت می‌كنند در حالی كه هر فردی می‌تواند با مراجعه به سایت مذكور بدون پرداخت وجه اضافی با دریافت مجوز در محدوده طرح ترافیك تردد كند.