محرومیت در انتظار مشمولان غایب

محرومیت در انتظار مشمولان غایب

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان غایب برای تعیین تكلیف وضعیت خدمتی خود هرچه سریع‌تر اقدام كنند و منتظر تمدید قانون جریمه نباشند.
به گزارش جام‌جم، نجف حمیدزاده عنوان كرد: مشمولان غایب متاهلی كه خود را معرفی كنند، درصورت امكان در استان یا شهرستان محل سكونت همسرشان به كارگیری می‌شوند، همچنین درصورت امكان، مشمولان مجرد نیز تا شعاع۳۰۰ كیلومتری محل سكونتشان سازماندهی می‌شوند.
وی تصریح كرد: مشمولان غایبی كه وضعیت خدمتی خود را مشخص نكنند برابر مواد ۵۸ و۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی از جمله محرومیت از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و كارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند. حمیدزاده افزود: درصورت به كارگیری مشمولان غایب توسط كارفرمایان، كارخانجات، كارگاه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها، تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی برابر ماده ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده ۶۳ مكرر همین قانون، برای اعمال مجازات به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌شوند.