حق با شماست

حق با شماست

#  سرویس_ بهداشتی
باستانی از تهران:
بازار بزرگ تهران كه محل رفت‌وآمد بسیاری از مردم و حتی گردشگران خارجی است، بدون سرویس بهداشتی مناسب است.

#  پارك _ شهرستان
علایی از اردبیل:
شهرستان گرمی از توابع استان اردبیل فقط یك پارك تفریحی داشت كه تعطیل شده است. از مسؤولان می‌خواهیم نسبت به بازگشایی این پارك اقدام كنند.

#  دریاچه _ پاركینگ
منوچهری از تهران:
دریاچه شهدای خلیج فارس با كمبود پاركینگ مواجه است و متاسفانه پاركینگ‌های عمومی نیز مبلغ زیادی از مردم دریافت می‌كنند.

#  تخلف _ ساختمانی
امامی از كرج:
تخلفات ساختمانی در سرآسیاب ملارد بدون نظارت از سوی شهرداری به‌راحتی در حال انجام است به طوری كه نمی‌شود آینده خوبی برای این شهرستان متصور بود.

#  اتابك _  مواد -مخدر
محمدی از تهران:
معتادان و خرده فروشان مواد مخدر در محله‌های اتابك و هاشم‌آباد امنیت و آسایش این محلات را برهم زده‌اند. از نیروی انتظامی درخواست رسیدگی و برخورد با این افراد را
دارم.

#  خانی‌آباد- نو _ موش
قادری از تهران:
جوی‌های آب خیابان خانی آبادنو با زباله‌هایی كه كسبه به آنها می‌ریزند، جولانگاه موش‌ها شده است.