جوابیه

جوابیه

در پی درج پیامی در اول تیر 1398 با عنوان «درختان چنار» مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با ارسال نمابری اعلام كرد: با توجه به این‌كه درخت چنار از قدیم از گونه‌های گیاهی غالب در فضای سبز تهران بوده و به عبارتی یكی از عناصر زنده هویت شهر تهران محسوب می‌شود، تداوم و رسیدگی به وضعیت چنارهای موجود و كاشت نهال‌های جدید چنار در فصل و مكان مناسب در دستور كار مستمر عوامل فضای سبز شهرداری قرار دارد.