پرداخت وام دوچرخه به خانواده‌ها در دستور كار شهرداری

پرداخت وام دوچرخه به خانواده‌ها در دستور كار شهرداری

پیروز حناچی، شهردار تهران گفت: امكان پرداخت وام به خانواده‌ها برای خرید دوچرخه در حال بررسی و عملیاتی شدن است. وی افزود: بانك شهر جهتگیری‌هایی در این زمینه داشت كه باید در بخش‌هایی همچون خودروی برقی و دوچرخه برقی و خرید اتوبوس‌هایی كه ما به بخش خصوصی می‌دهیم، مشاركت داشته باشد و حمایت اقتصادی لازم را انجام دهد./فارس