میانگین زمان رضایت‌گیری برای پیوند عضو در ایران

میانگین زمان رضایت‌گیری برای پیوند عضو در ایران

مهدی شادنوش، رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت: میانگین زمان رضایت گیری از خانواده‌ها، 4 تا 6 دقیقه محاسبه شده است؛ اما در ایران برای این‌كه خانواده‌ای راضی به اهدای عضو شود، زمان رضایت گیری، بین ۶ تا ۹۰ ساعت به طول می‌انجامد. وی با بیان این‌كه كشور اسپانیا رتبه اول اهدای عضو در سطح جهان را دارد،‌ افزود: در بسیاری از كشورها كه در حوزه اهدای عضو فرهنگ‌سازی گسترده‌ای انجام شده است، خانواده‌ها از قبل، اطلاعات صحیح و لازم درخصوص مرگ مغزی و اهدای عضو را كسب كرده‌اند. / فارس