printlogo


هدف‌گیری کالاهای آمریکایی

صرف‌نظر از این که کالاهایی که کشورمان از ایالات متحده وارد می‌کند چه محصولی است، به نظر می‌رسد سیاست‌های مصوب تجاری در قالب قانون مصوب مجلس موسوم به اقدامات متقابل علیه آمریکا بسیار ضعیف بوده است.
متاسفانه اقدامات متقابل علیه آمریکا از سوی نهادهای مختلف کشورمان بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد بر اجرای سیاست‌های تجاری، هیچ نظارتی وجود ندارد. اگر تمام لیست واردات کالاهای آمریکایی را مورد ارزیابی قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از کالاهای وارداتی، مشابه‌شان در داخل کشور تولید می‌شود و اگر هم در داخل تولید نمی‌شود امکان واردات آنها از سایر کشورها وجود داشته است.
اینکه حفره‌هایی در ساختار تجاری کشور اجازه می‌دهد در واردات خود را صرف نظر از کمیت و کیفیت به روی کالاهای آمریکایی باز کنیم، ناشی از عدم هم‌بستگی و هم‌وزنی سیاست‌های تجاری کشور است.
متاسفانه به نظر می‌رسد سازمان‌های مربوط از جمله سازمان توسعه تجارت  میل دارند که در کنار واردات سایر کالاها از کشورهای مختلف، کالای آمریکایی را نیز در سبد واردات خود قرار دهند. عدم نظارت و عدم مدیریت صحیح سبب شکل‌گیری این حفره‌ها در ساختار تجاری کشور شده است. آمریکایی‌ها هرجایی که برایشان منافعی باشد سیاست‌ها و قوانینشان را تغییر داده و در این زمینه انعطاف‌پذیر هستند اما در ساختار کشور ما دقیقاً برعکس این قضیه رخ می‌دهد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5387/1/24317/0