printlogo


نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما درباره میزان استفاده مردم از تلویزیون و سایررسانه‌ها:
بیش از نیمی از مردم فقط بیننده فیلم وسریال از تلویزیون هستند

 مرکزتحقیقات سازمان صدا وسیما درنظرسنجی جدید خود به مقایسه میزان استفاده مردم از سیمای جمهوری اسلامی و سایررسانه‌ها در موضوعات مختلف پرداخته است که براساس آن در زمینه فیلم و سریال ،81 درصد از مردم سراسر کشور بیننده فیلم و سریال از تلویزیون جمهوری اسلامی یا سایررسانه‌ها هستند و 50.1درصد مردم هم فقط فیلم و سریال را از سیمای جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی،براساس این نظرسنجی 22.1 درصد از مردم سراسر کشور فیلم و سریال را هم از سیمای جمهوری اسلامی و هم از سایررسانه‌ها دنبال می‌کنند و 8.8 درصد هم فقط بیننده فیلم و سریال از سایررسانه‌ها هستند.
میانگین تماشای فیلم وسریال از سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبانه روز یک ساعت و 47 دقیقه است در حالی که میانگین تماشای فیلم و سریال از سایررسانه‌ها در شبانه روز براساس این نظرسنجی 40 دقیقه بدست آمده است.
درمیان شبکه‌های مختلف تلویزیونی مردم فیلم وسریال خود را بیشتر از شبکه‌های سه، یک، آی‌فیلم، دو و شبکه استانی دنبال می‌کنند .
37.9 درصد از مردم بیشتر از شبکه سه،26درصد بیشتر ازشبکه یک ،21.1درصد بیشتر از شبکه آی فیلم ،11.1  درصد بیشتر از شبکه دو و 10.3 درصد بیشتر ازشبکه استانی محل زندگی خود فیلم و سریال تلویزیونی می‌بینند.
براساس این نظرسنجی 13.5 درصد از مردم بیشتر از ماهواره ،7.7درصد بیشتر از شبکه نمایش خانگی ،7.6درصد بیشتر از تلفن یا رایانه همراه خود و 5.7درصد هم از سایت‌های اینترنتی برای دیدن فیلم و سریال مورد نظر خود استفاده می‌کنند.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5496/1/41675/0