اثر «وال‌مارتی» در اقتصاد به چه معناست؟

اثر «وال‌مارتی» در اقتصاد به چه معناست؟

اثر وال‌مارتی (WalMart Effect) به ثاثیر اقتصادی ملموسی می‌گویند که کسب و کارهای کوچک پس از افتتاح شرکت‌های بزرگ در منطقه خود احساس می‌کنند.

این تاثیر با ورشکست کردن و حذف کسب و کارهای کوچک‌تر در منطقه، باعث رشد و شکوفایی خود می‌شود. به همین دلیل بسیاری از کسب و کارهای کوچک با افتتاح شرکت‌های بزرگ درمنطقه مخالفت می‌کنند. تاثیر وال‌مارتی به خودی خود بد نیست، چراکه باعث سرپوش گذاشتن بر روی تورم و افزایش کارایی کارمندان خواهد شد. شرکت‌های زنجیره‌ای همان‌طورکه باعث کاهش قیمت اجناس شده، باعث کاهش دستمزدها نیز می‌شود.

چهار اصل کلیدی موفقیت وال‌مارت برای رقابت:

۱- سنگ بنای استراتژی محصولات و بازارها نیست؛ بلکه فرآیندهای کسب و کار است.

۲- موفقیت رقابتی وابسته به تبدیل فرآیندهای کلیدی یک کمپانی به قابلیت‌های استراتژیک است که پیوسته ارزش عالی‌ترین به مشتری ارائه می‌دهد.

۳- شرکت‌ها این قابلیت‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در یک زیرساخت پشتیبان ایجاد می‌کندکهSBUها و کارکردهای سنتی را به یکدیگر مرتبط می‌کند و تعالی می‌بخشد.

۴- از آنجا که قابلیت‌ها اساسا ورای وظایف است، قهرمان استراتژی؛ قابلیت محور مدیرعامل است.