تبرئه از فروش مشروبات مرگبار

تبرئه از فروش مشروبات مرگبار

پسری جوان که متهم است با فروش مشروبات الکلی سمی باعث مرگ پسری جوان و کم‌بینایی دوستش شده، پس از دومین محاکمه در دادگاه کیفری یک تبرئه شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه بهمن 1399 و با گزارش انتقال دو مرد به بیمارستانی در جنوب تهران، ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند. در جریان تحقیقات پلیسی معلوم شد دو مرد جوان که با یکدیگر دوست بودند، بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده بودند در پی این حادثه یکی از آنها جان باخت و دوستش سینا کم‌بینا شد. 
سینا در تحقیقات به ماموران گفت: چند روز قبل از ساقی محل به نام آرش مشروب گرفتیم و بعد از خوردن آن به جگرکی رفتیم. روز بعد حال ما بد شد و تصور کردیم با جگر مسموم شدیم. در ادامه با بدحال شدن‌مان، هر دو یمان را به بیمارستان منتقل کردند که دوستم به خاطر جثه ضعیفش فوت کرد و من کم‌بینا شدم.
ماموران با اطلاعاتی که سینا داده بود، موفق به دستگیری آرش شدند اما او در تحقیقات مدعی شد ساقی مشروب نیست و به اشتباه دستگیر شده است. متهم در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری محاکمه شد که در این جلسه مادر جوان فوت‌شده درخواست قصاص کرد. این در حالی بود که سینا هم دیه چشمش را مطالبه کرد. قضات دادگاه پس از رسیدگی آرش را به پرداخت دیه کامل به خانواده جوان فوت‌شده و 0.1دیه به سینا محکوم کردند. 
این حکم در دیوان عالی کشور بررسی و نقض شد. به این ترتیب آرش برای دومین‌بار در شعبه دهم دادگاه کیفری یک پای میز محاکمه رفت و در دفاع از خود گفت: در محله ما جوانی به نام آرش ساقی مشروبات الکلی است که مرابه‌اشتباه به جای او دستگیر کرده‌اند. من هیچ‌وقت به قربانی و دوستش مشروبی نفروختم و ساقی نیستم. اگر گوشی تلفن همراه مرا بررسی کنید، حرف‌هایم اثبات می‌شود. پلیس مرا اشتباهی دستگیر کرده است.
​​​​​​​پس از دفاعیات متهم قضات وارد شور شده و او را تبرئه کردند.