«نرخ تنزیل» در اقتصاد به چه معناست؟

«نرخ تنزیل» در اقتصاد به چه معناست؟

«نرخ تنزیل» به نرخ بهره‌ مورد استفاده درتحلیل جریان نقدی تنزیل‌یافته(DCF) اشاره دارد تا ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی مشخص شود.

درواقع نرخ تنزیل در تحلیل جریان‌های نقدی نه‌فقط ارزش زمانی پول، بلکه همچنین ریسک یا عدم قطعیت جریان‌های نقدی آتی را نیز در نظر می‌گیرد. هرچه عدم قطعیت جریان‌های نقدی آتی زیادتر باشد، نرخ تنزیل نیز بیشتر است. معنی دیگری که برای اصطلاح تنزیل در‌نظر گرفته می‌شود، نرخی است که توسط برنامه‌های حقوق بازنشستگی و شرکت‌های بیمه برای تخفیف در بدهی‌های‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ تنزیل به زبان ساده به این صورت تعریف می‌شود که مقدار نرخ تنزیل درواقع میزان افتی است که ارزش یک سرمایه در طول زمان نسبت به ارزش امروز آن تجربه می‌کند، تعریف کرد. تنزیل در حقیقت روشی است که برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت و دسترسی است، استفاده می‌شود. پایه تئوری و منطق این روش بر این حقیقت استوار است که «هر یک ریال امروز، بیشتر از یک ریال فردا ارزش دارد.»
دلایل مختلفی که از این ‌بین می‌توان به وجود تورم، استهلاک دارایی، قانون‌گذاری‌های جدید، هزینه نگهداری پول و دیگر موارد از این ‌دست اشاره کرد؛ بر حق بودن این ادعا کامل و واضح به نظر می‌رسد. از سوی دیگر می‌توان این‌طور توضیح داد که تنزیل راهی برای به‌روز کردن ارزش پولی است که در آینده می‌توانیم آن را به‌دست آوریم.