اخلاق مداری فضیلت رقابت انتخاباتی

اخلاق مداری فضیلت رقابت انتخاباتی

هر اقدامی که در حوزه‌های مختلف مانند اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از سوی ما صورت می‌گیرد حتما باید مبتنی بر اعتقادات دینی باشد. به عبارت دیگر اعتقادات ماست که رفتار، کردار، کنش، واکنش، عمل و عکس‌العمل‌مان را شکل می‌دهد. طبعا در جامعه اسلامی همه ابعاد زندگی سیاسی ما باید مبتنی بر آموزه‌های دینی باشد. در مبانی دینی، سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است. از این‌رو، سیاست‌ورزی ما نمی‌تواند مغایر با آموزه‌های اخلاقی و دینی باشد.

اساسا براساس مبنای دینی نگاه ما به قدرت، تلاشی برای دستیابی به یک جایگاه مدیریتی و بهره‌مندی از امتیازات ویژه برای کسب منافع نیست. در حقیقت انتخابات باید عرصه‌ای برای خدمت بیشتر و بهتر برای مردم باشد و هر کسی که وارد عرصه رقابت می‌شود، باید توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارد.متاسفانه در برخی‌ مواقع بعضی نامزد‌ها و هواداران آنها توانایی نشان دادن توانمندی خودشان و افراد مورد نظرشان را ندارند و سعی می‌کنند دست به تخریب رقیبان خود بزنند و وارد وادی بداخلاقی انتخاباتی می‌شوند و مسیر تهمت زدن، افترا بستن و نشر دروغ را طی می‌کنند.‌چنین رفتاری دون اخلاق اسلامی است و با رهنمود‌های امام راحل و مقام معظم رهبری همخوانی ندارد. سیاست‌ورزی ما نمی‌تواند با اسلام و اعتقادات و اخلاق فاصله داشته باشد؛ بنابراین هر‌گونه رفتاری در عرصه انتخابات که باب بداخلاقی‌های سیاسی را باز کند، ضمن این خلاف شرع است، با اخلاق‌مداری و اخلاق‌محوری سیاسی هم زاویه دارد و گذشته از آن، خلاف قانون است و طبعا درچنین مواقعی وظیفه دستگاه‌های نظارتی، نهاد‌های ذیربط و همچنین قوه قضاییه است که با چنین مواردی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند، برخورد کنند.از این رو بر نامزد‌ها فرض است زمانی که وارد فضای رقابت و تبلیغات انتخاباتی می‌شوند اخلاق‌مداری را وجه رفتار خود سازند و از هر‌گونه اقدام تخریبی دوری کنند و دستگاه قضایی‌ نیز نسبت به این مسأله بیش از گذشته حساسیت نشان دهد و با مرتکبان این رفتار‌های زشت مقابله کند، چون بداخلاقی‌ها، بهداشت روانی جامعه را از بین می‌برد.‌ اساسا سیاست‌های ماکیاولی مورد پذیرش اسلام نیست. در چنین سیاست‌ورزی، دین از سیاست جداست و از این‌رو معتقدان به این مکتب باور دارند افراد برای رسیدن به قدرت هم می‌توانند از صولت شیر استفاده کنند و هم از هیبت روباه. در جایی ممکن است زور بگویند، در پوست شیر ظاهرشوند ودرجایی دیگر‌ که ایجاب می‌کند، به هیبت روباه درآیند و حقه‌بازی، تهمت‌زنی، نیرنگ و فریب پیشه کنند.

حسین مظفر / عضو مجمع تشخیص مصلحت