نیما یوشیج؛ فیلسوف، جامعه‌شناس و انسان‌شناس

نیما یوشیج؛ فیلسوف، جامعه‌شناس و انسان‌شناس

علی داوودی، شاعر درباره نیما یوشیج حرف‌های جالبی زده: نظرات نیما دربردارنده مسائل و مفاهیمی است كه شاید در جوامع دیگر كشف و بیان آن برعهده فلاسفه باشد. برای همین عده‌ای معتقدند در سرزمین ما شاعر به وجود می‌آید، نه فیلسوف. نیما انسان‌شناس و جامعه‌شناس است. آنچه نیما به ما تعلیم می‌دهد، درك نو و نگاه نو است.