فرق ممیزی و بررسی و اجرا

فرق ممیزی و بررسی و اجرامشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش پایانی این گفت‌وگو می‌گوید یكی از كاركردهای موسسه‌های جدید وزارتخانه‌شان این است كه قرار است كارها به بخش خصوصی فعال سپرده شود. چنین ایده‌ای باعث می‌شود یاد ماجرای واگذاری ممیزی كتاب‌ها بیفتیم كه اخیرا سر و صدا به پا كرد؛ طی نامه‌ای كه در سایت وزارتخانه منتشر شده بود، بررسی كتاب‌ها طی مدتی مشخص به موسسه‌ای خصوصی سپرده شده بود كه واكنش‌های منفی فراوانی برانگیخت. از امیرزاده می‌پرسیم با توجه به این واكنش‌ها همچنان معتقدند كه باید امور به بخش خصوصی واگذار شود، كه می‌گوید: «اساسا ما براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانیم چنین كاری كنیم.». از او می‌پرسیم تفاوت بررسی و ممیزی چیست كه می‌گوید ممیزی را نسپرده‌ایم، اما در آن نامه بررسی كتاب‌ها به موسسه‌ای خصوصی سپرده شده بود. آقای مشاور می‌گوید: «منظور از بررسی، در قالب اجرایی است. موسسه‌ای از بخش خصوصی این كار را انجام نمی‌دهد. بر اساس قانون و شرایط پیمان، تنها بحث‌های اجرایی شامل پرداخت حق‌الزحمه‌ها توسط آن موسسه انجام می‌شود اما نظارت‌ها حاكمیتی است».