هماهنگی آقای وزیر و مشاورش

هماهنگی آقای وزیر و مشاورش


چند ساعتی پس از عصر پنجشنبه كه با مشاور آقای وزیر در حال گفت‌وگو بودیم، خود آقای وزیر به تلویزیون آمد و در بخشی از حرف‌هایش هم به ماجرای ادغام‌ها پرداخت. البته حرف‌های سیدعباس صالحی بسیار شبیه حرف‌های مشاورش بود و ما هم جز تحسین چه داریم كه نثار این هماهنگی كنیم!
صالحی در این باره گفت: «به نظر می‌آید این تجمیع سامان‌یافته جدید كمك می‌كند نظام مدیریتی ما روان‌تر و هزینه‌های بالاسری و ستادی ما كاهش پیدا كند، اگر این امكان را پیدا كنیم كه نظام همپوشانی را كمتر كنیم بهتر است. فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز آنهایی كه همپوشان هستند و دیگر اولویت ندارد تعطیل نمی‌شود و آنچه اتفاق می‌افتد همگرایی است»