زوال شعرهای كف‌گیری به روایت باقری

زوال شعرهای كف‌گیری به روایت باقری

ساعد باقری دیروز با ایسنا گفت‌وگویی داشته و گفته كه آینده شعر كشور رو به تعالی است و قطعا شعرهای كف‌گیری جای خود را به هنر متعالی می‌دهد. این شاعر آیینی درباره استفاده از لفظ آیینی هم اظهاراتی داشته با این مضمون كه استفاده از لفظ آیینی برای اشعار دینی انتخاب مناسبی نیست و ممكن است شعری با محتوای عاشورایی سروده شود اما به عنوان نوحه در یك آیین یا مجلس خوانده نشود.