حق با شماست

حق با شماست

# ورزشگاه ــ فوتبال
رحمانی از قائمشهر:

 با توجه به ناتوانی تیم‌های فوتبال کشورمان برای ساخت ورزشگاه اختصاصی، بهتر است دولت ورزشگاه را بسازد و با اقساط بلندمدت به باشگاه‌ها واگذار کند.

# گل‌نبی ــ‌ ترافیک
کمالی از تهران:

 توقف و پارک دوبل خودروها در خیابان گل‌نبی شریعتی در محدوده دادسرا باعث ایجاد ترافیک و راه‌بندان در این خیابان می‌شود.

#خیابان ورزش ــ تصادف
رحیمی از تهران:

 توقف و پارک دوبل خودروها در خیابان ورزش جنب ورزشگاه کشوری در محله میرداماد، باعث ترافیک و حتی تصادف در این خیابان می‌شود. لطفا رسیدگی شود.

#مسکن ــ ساخت و ساز
نادری از تهران:

متاسفانه ساخت مسکن به حداقل رسیده و با این اوصاف به نظر می‌رسد بازهم باید شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم.

#زمین رایگان ــ بازنشستگان
بازنشسته آموزش و پرورش:

 از دولت درخواست می‌شود زمین رایگان برای ساخت مسکن را در اختیار بازنشستگان آموزش و پرورش که تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند، قرار دهد تا این افراد نیز بعد از سال‌ها صاحب خانه شوند.