240.000.000.000.000تومان؛ کدام بخش‌ها بیشترین وام را گرفتند؟

«جام‌جم» از جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی گزارش می‌دهد

240.000.000.000.000تومان؛ کدام بخش‌ها بیشترین وام را گرفتند؟

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۲۴۰۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 479.9هزار میلیارد ریال (معادل 24.9درصد) افزایش داشته است.ازکل تسهیلات پرداختی، مبلغ 2051.8هزار میلیارد ریال معادل 85.2درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی)و355.2هزار میلیارد ریال معادل 14.8درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مبلغ 1812.9هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت‌پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ 1927.1هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مبلغ 1641.8هزار میلیارد ریال معادل 80.0درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 170.7هزار میلیارد ریال، معادل 48.1درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ معادل 653.2هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 39.8درصد از منابع به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1.641/8هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 733.1هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل 89.1 درصد آن (مبلغ 653.2هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
   
تسهیلات خرد 
بنا بر این گزارش،ازکل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ 490.3هزار میلیارد ریال، معادل 20.4درصد به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 32.3هزار میلیارد ریال در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 522.6هزار میلیارد ریال، معادل 21.4درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری در بخش خانوار پرداخت شده است اما با این اوصاف سهم بخش خانوار از 14.8درصد، به 15.9درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت‌گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

سهم بخش‌های گوناگون از پرداخت تسهیلات

کشاورزی              10هزار میلیارد تومان
صنعت و معدن        73.3 هزار میلیارد تومان
مسکن و ساختمان    15.8هزار میلیارد تومان
بازرگانی                23.2هزار میلیارد تومان
خدمات                  82.6هزار میلیارد تومان
مصرف‌کننده نهایی    35.5هزار میلیارد تومان