مرگ دموکراسی آمریکایی

آخرین نظرسنجی‌ها درباره انتخابات آمریکا چه چیزی را نشان می‌دهد؟

مرگ دموکراسی آمریکایی

با نزدیک‌ شدن به برگزاری انتخابات آمریکا آن‌طور که از نظرسنجی‌های صورت گرفته می‌توان فهمید، اقبال جامعه آمریکایی به این انتخابات به شکل معناداری کاهش یافته است.

نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، میزان اقبال به دونالد ترامپ با فاصله اندکی از جو بایدن بیشتراست. این اقبال در شرایطی است که میزان نارضایتی از عملکرد دولت بایدن همچنان بالا بوده و ۵۳درصد رأی‌دهندگان آمریکایی از عملکرد دولت وی ناراضی هستند. همچنین آخرین نظرسنجی مؤسسه هریس و دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد نگرانی از صلاحیت روانی بایدن و صلاحیت سیاسی ترامپ بالاست. ۵۵ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی نسبت به سلامت روانی بایدن تردیددارندو۴۸درصد آنان، ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی در این کشور می‌دانند. نکته جالب توجه این‌که ۴۹درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده‌اند تمایل دارند در صورت امکان هر دو نامزد موجود را با نامزدهای دیگر هر دو حزب جایگزین کنند. این تمایل، سطحی از نارضایتی سیاسی کنونی و تمایل به رهبری جدید در آمریکا را نشان می‌دهد.