نقش موزه‌ها در گسترش حال خوب جامعه

نقش موزه‌ها در گسترش حال خوب جامعه

شاید در نگاه اول موزه‌ها به‌عنوان مکانی به نظر برسند که می‌توانند فراموشی را از ما دور و یادآور این موضوع باشند که چه کسی هستیم و کجا زندگی می‌کنیم و نیاکان‌مان در گذشته چه می‌کردند و چه قدم‌هایی برای بهتر ساخته شدن دنیا برداشته‌اند.

موزه کمک می‌کند تا دریابیم، چطور جلوی ضرر و زیان را گرفته و راه درست را بپیماییم، چون آینده متعلق به کسی است که گذشته‌اش را می‌شناسد. اما حالا نقش دیگری از موزه‌ها مطرح است و آن هم «موزه‌های علم و فناوری در گسترش حال خوب و به‌زیستی جامعه» بسیار تاثیرگذارند.موزه‌های علم از این امکان برخوردارند که دستاورد انسان را برای زندگی مطلوب‌تر و اثربخشی بهتر نمایش دهند و از این طریق ارزش انسان را به مخاطب ارائه کنند. وقتی انسان ارزش‌های خوب را در یک تعامل درک می‌کند، امید به آینده‌اش افزایش می‌یابد. نه این‌که به علم به چشم یک پدیده هولناک نگاه کند.