شکایت از اورژانس به دلیل قصور در مرگ بیمار

شکایت از اورژانس به دلیل قصور در مرگ بیمار

خانواده مرد تهرانی که در راه بیمارستان درخودرو فوت شده بود، از اورژانس بابت قصور در مرگ او شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز زنی با حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از اورژانس به دلیل قصوری که باعث مرگ شوهرش شده بود، شکایت کرد و در تحقیقات گفت‌: با شوهر35ساله‌ام در خانه‌ای درغرب تهران زندگی می‌کردم. پانزدهم آبان امسال برای خرید از خانه بیرون رفته بودم که زنگ زد و گفت حالش بد شده و درد شدیدی در قفسه سینه‌اش دارد. راهی خانه شدم و از او خواستم با توجه به مسیر طولانی، با اورژانس تماس بگیرد‌. چند دقیقه بعد دوباره تماس گرفت و گفت؛ کارشناس اورژانس با آمبولانس به خانه‌ آمده و بعد از معاینه گفته حالش خوب است و نیازی نیست به بیمارستان منتقل شود اما حالش نه تنها خوب نشده بلکه بدتر هم شده است. همان موقع به دوست شوهرم که خانه‌شان نزدیک ما بود زنگ زدم و او به خانه‌مان رفت، شوهرم را سوار خودرویش کرد و به سمت بیمارستان رفتند. وقتی به بیمارستان رسیدم متوجه شدم شوهرم در مسیر بیمارستان در خودروی دوستش فوت شده است.
شاکی ادامه داد: از اورژانس تهران شکایت دارم چون به جای آمبولانس ازموتور آمبولانس استفاده ‌کردند و بیماری و وضعیت شوهرم را درست بررسی نکردند و اگر او را به بیمارستان منتقل می‌کردند، زنده بود و من و خانواده‌ام داغدار نمی‌شدیم. 
محمد‌مهدی براعه، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: چون این خانواده بابت قصور اورژانس شکایت داشتند، پرونده برای تحقیقات بیشتر و مشخص شدن مقصران حادثه به دادسرای جرایم پزشکی تهران ارسال شد‌.