آزار شیطانی در میان شمشادهای کنار خیابان

آزار شیطانی در میان شمشادهای کنار خیابان

مرد موتور سوار که به بهانه انتقال دخترجوان به خانه‌اش، او را ربوده و در میان شمشادهای کنار خیابان به او تجاوز کرده بود، تحت تعقیب پلیس پایتخت قرار گرفت‌.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، روزهای پایانی هفته گذشته دختری جوان با حضور درشعبه نهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران از مردی به اتهام تجاوز به عنف و ناکامی در سوء‌قصد به جانش شکایت کرد‌.  
پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران ارسال و شاکی در تحقیقات گفت‌: عصر روز حادثه از محل کارم در یک شرکت خصوصی بیرون آمدم و برای بازدید از یک نمایشگاه به محله‌ای در شمال غرب تهران رفتم. بازدیدم از این مرکز کمی طولانی شد‌. اتوبوس و تاکسی پیدا نکردم. مرد جوان موتور‌سواری همان حوالی بود، او مدعی شد پیک مسافربر است، نشانی‌ام را به او دادم و خواستم مرا به خانه‌ام برساند که به تغییر مسیرش اعتراض کردم. وقتی به محلی خلوت رسید، چاقویی زیر گلویم گذاشت و من را از موتورسیکلت پیاده کرد. به سمت شمشادهای کنار خیابان برد و ابتدا به شدت کتکم زد که آسیب دیدم‌. به سختی می‌توانستم حرکت کنم. او بعد از آن مرا مورد تجاوز قرار داد دوباره کتکم زد‌. حتی می‌خواست با دستانش مرا خفه کند که همان موقع صدای حرکت خودرویی آمد و مرد متجاوز مرا در میان شمشادها رها کرد .اما توانستم تعدادی از شماره‌های پلاک موتورسیکلت متهم را به خاطر بسپارم‌. ماموران از طریق همان شماره‌هایی که شاکی در اختیارشان قرار داده بود، مالک موتورسیکلت را به پلیس آگاهی احضار کردند. او متهم مورد نظر نیست و چندی پیش موتورسیکلتش را به برادر همسرش فروخته است‌. در ادامه برادرزن وی نیز به پلیس آگاهی احضار شد‌. با تحقیق از این مرد معلوم شد که او نیز چند ماه است به طور قولنامه‌ای موتور را به مرد جوانی فروخته است.همچنین  تصویر خریدار دوم از سوی شاکی به عنوان مرد آزارگر شناسایی شد‌. وقتی ماموران برای دستگیری او به یکی از محله‌های جنوبی تهران رفتند، پی بردند که وی و خانواده اش چند روز پیش از این خانه نقل مکان کرده‌اند و کسی از آنها خبری ندارد‌. عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: متهم آزارگر همچنان فراری و تحت تعقیب است. همچنین بخشی از پرونده که مربوط به اتهام تجاوزبه‌عنف این متهم فراری بود به دادگاه‌کیفری‌یک استان‌تهران ارسال‌شده است.